Council of Europe - Raad van Europa

Van 1995 tot 2003 was ik lid van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa

De Raad van Europa houdt zich met veel verschillende onderwerpen bezig. Democratie en mensenrechten zijn de bekendste en belangrijkste terreinen, maar ook op andere terreinen is de Raad actief. Door het lidmaatschap van 43 Europese landen is de Raad een nuttig platform voor breed Europees overleg. In mei 1989 nam de Raad van Europa een verklaring aan over de toekomstige rol van de organisatie. Hierin werd het voornemen vastgelegd de samenwerking met de Europese Unie (EU) en de Oost-Europese landen te versterken. Lees verder...

Ik was lid van de volgende Commissies

  • Committee of Migration, Refugees and Demography
  • Committee of Equal Opportunities for Women and Men
  • Political Affairs Committee (plv)
  • Committee of Social and Family Affairs (plv)

Lijst van Moties en andere inbrengen

De Raad van Europa

De Raad van Europa is een van de instellingen die na de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) zijn opgericht om ertoe bij te dragen dat zo'n desastreus conflict nooit meer zou voorkomen. Er moesten instellingen komen waarin internationale kwesties door middel van overleg in plaats van geweld zouden worden opgelost. Op 5 mei 1949 werd in Londen door tien Europese landen, waaronder Nederland, de Raad van Europa opgericht. Zie verder www.coe.int.
Nieuws, informatie en documenten van de parlementaire vertegenwoordiging (Parlementary Assembly) waarvan ik deel uit maak, zijn te vinden op http://assembly.coe.int.
Meer informatie over de Raad van Europa is ook te vinden op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en specifiek op de Factsheet over de Raad van Europa.

Nederland heeft 7 leden en 7 plaatsvervangende leden in de parlementaire assemblee. Een plaatsvervangend lidmaatschap van de Raad van Europa betekent dat men in de plenaire vergadering geen stemrecht heeft als de leden aanwezig zijn. In de praktijk is er altijd wel een lid afwezig. De Raad van Europa komt plenair 4 keer per jaar bijeen. De commissies vergaderen buiten de plenaire vergadering regelmatig in Parijs of in één van de (43) lidstaten van de Raad van Europa.

In de Raad van Europa is GroenLinks onderdeel van de socialistische fractie. De Groenen hebben niet voldoende leden om een eigen fractie op te richten. Als Groenen is afgesproken om elkaar tijdens de plenaire vergadering te treffen en zo een afstemming te krijgen op voor ons belangrijke onderwerpen, de zgn. 'Green circle'.

Dagboek Archief

Aangedreven door Movable Type 4.38