GroenLinks

GroenLinks discussed the results of the last EU Council on the Convention on Saturday 26th of June. A national referendum is to be held, probably next year, on the latest version of the Convention settled last weekend in Brussels

On the agenda now is the advice GroenLinks will give to the voters on this subject. Joost Lagendijk: "The wheeling and dealing shouldn't continue otherwise there would be left almost nothing of the improvements in the original text of the Convention." For GroenLinks there are a few major deterioriations in the new text. The party blames the dutch right-wing government in being "destructive" and demonstrating "political vandalism". See http://www.groenlinks.nl/europa/nieuws/Nieuwsbericht.2004-06-19.5105 (if you read dutch).

Vijf Nederlandse politici concluderen na een vierdaags bezoek aan Israël en de bezette Palestijnse gebieden dat de Israëlische maatregelen in de bezette gebieden tot een kritieke humanitaire situatie hebben geleid. De delegatie onderzocht onder andere de gevolgen van de bouw van de muur in bezet gebied. De delegatie heeft veel waardering voor het werk van Israëlische en Palestijnse mensenrechten- en vredesorganisaties, die zich in blijven zetten voor een duurzame vrede in het gebied. Mede in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de EU ligt het op de weg van de Nederlandse regering initiatieven te nemen om een uitweg uit de huidige impasse van het Midden-Oosten conflict te bevorderen.

Bekijk ook de fotoreportage van het bezoek aan de Palestijnse gebieden.

Van 1 tot 4 maart brengen vijf Nederlandse politici een bezoek aan Israël en de bezette Palestijnse gebieden om zich te buigen over het vastgelopen vredesproces en de gevolgen van de muur die Israël momenteel bouwt in Palestijns gebied.

De delegatie maakt zich zorgen over het voortdurende geweld door beide partijen, de humanitaire situatie in de Palestijnse gebieden, de voortdurende schendingen van mensenrechten en de terreur. Tijdens het bezoek krijgt de muur die Israël momenteel bouwt bijzondere aandacht. Momenteel buigt het Internationaal Gerechtshof in Den Haag zich over de juridische gevolgen van de bouw van de muur door Israël.

Europese Grondwet

| Geen reacties

GroenLinks heeft zich, samen met andere groene partijen in Europa, van meet af aan ingezet voor het bijeenroepen van een Conventie om een Europese Grondwet te ontwerpen. Het voorstel kon worden verwezenlijkt toen de onderhandelingen tussen de Europese regeringsleiders in 2000 voor de zoveelste keer waren uitgelopen op nationale koehandel achter gesloten deuren, met het magere Verdrag van Nice als resultaat.

Onderstaand artikel is gepubliceerd in ‘Constitutie: kunst of vliegwerk?’, Europese Beweging Nederland, Den Haag, 8 januari 2004.

Dagboek Archief

Aangedreven door Movable Type 4.38