Een weekje Straatsburg in september 2002.

Het was een drukke, chaotische week in Straatsburg. Niet alleen vergaderde de parlementaire assemblee in Straatsburg, ook het Europees Parlement was deze week in Straatsburg aanwezig. Een mooie gelegenheid om met onze “green circle” (het informele Groene netwerk in de Raad van Europa) op bezoek te gaan bij de Groene europarlementariërs.

Het is goed om over en weer kontakten te leggen. De europarlementariërs houden zich steeds vaker bezig met onderwerpen waar de parlementaire assemblee zich ook over uitlaat. Neem alleen al de hele discussie over migratie en integratie, Kalinigrad, de mensenrechten situatie in landen die opteren voor EU lidmaatschap e.d.

Helmut Lippelt en ik hebben ons bij onze EP leden geïntroduceerd en uitgelegd waar de “green circle”voor staat. Afgesproken is dat we informatie uit gaan wisselen over onderwerpen waar zowel het EP als de Raad van Europa zich mee bezig houden.

Ik heb natuurlijk ook de GroenLinks europarlementariërs gezien. Het is wel duidelijk dat het goed zou zijn als we binnen GroenLinks eens een stevige discussie starten over de Architectuur in Europa. De meningen over de rol van de Raad van Europa liggen nogal uiteen. Zo vind Joost Lagendijk het een goed idee als de europarlementariërs, i.p.v. nationale parlementariërs, een plek krijgen in de parlementaire assemblee in de Raad van Europa. Zij zouden meer druk uit kunnen oefenen op aanbevelingen rondom schendingen van mensenrechten.
Ik ben het daar niet mee eens. Het bijzondere aan de samenstelling van de parlementaire assemblee is nu juist dat daar nationale parlementariërs zitting in hebben. Als het EP als blok erin komt dan is er van gelijkwaardigheid weinig sprake meer en terugkoppeling naar nationale parlementen is verder dan ooit.
Kortom, genoeg stof om eens dieper op in te gaan.

In de parlementaire assemblee heb ik me plenair beziggehouden met de mensenrechtensituatie in Tsjetsjenië en Belarus. Verder heb ik opgetreden als voorzitter van de commissie Equal Oppertunities bij de bespreking van het rapport: Domestic Violence against Women (doc. 1582) en heb me ingespannen om een amendement over discriminatie tegen homo’s in het strafrecht van Servië en Montenegro te krijgen. Dat laatst is helaas niet gelukt.
Meer informatie hierover vind je in mijn dagboek.

Al met al was het weer een enerverend weekje Straatsburg.

Dagboek Archief

Aangedreven door Movable Type 4.38