Versterking politieke partijen in Afghanistan is broodnodig!

Op 9 oktober heeft Afghanistan, voor het eerst in haar geschiedenis, haar eigen president gekozen. Interim president Karzai kan zich nu met recht president noemen. Met 55.4% van de stemmen heeft hij in de eerste ronde een meerderheid behaald. Acht miljoen mensen zijn naar de stembus gegaan, 810.000 in Pakistan en Iran en 7.2 miljoen in Afghanistan. Zelfs zonder de stemmen uit het buitenland zou Karzai met 52% van de stemmen als overwinnaar uit de bus zijn gekomen.

Afghanistan heeft nog veel problemen en het is er nog lang niet veilig. Karzai zal nu al zijn beloften waar moeten maken.
Het ontwapeningsprogramma moet serieus ter hand genomen worden, krijgsheren moeten aangepakt worden en investeringen in onderwijs, gezondheidszorg en welzijn moeten werkelijk gedaan worden.

Op naar de volgende verkiezingen.
Op naar de parlementsverkiezingen volgend jaar.
Afghanen hebben recht op professionele, logistiek goed georganiseerde en veilige verkiezingen met goede kandidaten, onafhankelijke waarnemers en onuitwisbare inkt.

Politieke partijen zijn zwak in Afghanistan en zijn onder te verdelen in oude en nieuwe partijen, democratische en islamitische.
Politieke partijen zijn geen goed georganiseerde organisaties zoals wij die kennen in Nederland. Het zijn vaak bewegingen rondom een leider. De leider bepaalt wat hun aanhangers moeten doen en denken. Interne, democratische partijstructuren zijn er niet. De benadering is top down.

De nieuwe politieke partijen proberen deze top down structuur te doorbreken. Deze partijen worden vaak aangevoerd door een "verlichte" partijleider die een aantal jaren buiten Afghanistan gewoond en gewerkt heeft.
Deze partijen hebben vaak ook een vrouwenafdeling, aangevoerd door hun echtgenote of dochter.
De programma's van de nieuwe -en ook de oude- politieke partijen vertonen grote overeenkomst: vrede, veiligheid, eenheid, diversiteit en economische vooruitgang. Weg met het terrorisme, het nepotisme en de corruptie.

Het organiseren en het houden van parlementsverkiezingen in 2005 wordt een hele klus. Tegelijkertijd moeten er drie verkiezingen gehouden worden; voor het parlement, voor de Senaat en voor de districten. De veiligheid moet gegarandeerd worden voor alle stemgerechtigden, voor de duizenden kandidaten en iedereen moet goed op de hoogte gebracht worden van het gecompliceerde kiesstelsel.
Politiek gevoelige kwesties zoals de grenzen van een district en wie mag in welk district kiezen zullen eerst opgelost moeten worden voordat deze verkiezingen gehouden kunnen worden anders zullen deze verkiezingen eerder een desastreus dan een stabiliserende werking hebben. In het etnisch verdeelde Afghanistan kunnen dit soort zaken gemakkelijk tot nieuwe oorlogen leiden.

Het kiesstelsel zal veranderd moeten worden. Nu is het zo dat mensen op één kandidaat kunnen stemmen. Het is geen proportioneel stemsysteem maar een enkel, niet overdraagbare stem. Het parlement zal vol zitten met eenlingen die geen enkele binding (hoeven te) hebben met een politieke partij of beweging.

Er zal geïnvesteerd moeten worden in de opbouw van politieke partijen.

President Karzai houdt niet van politieke partijen. Door te kiezen voor Single Non-Transferable Vote (niet overdraagbare stemmen) is de kans groot dat politieke partijen zwak en inefficiënt blijven. Meer ondersteuning voor partijontwikkeling op lokaal en nationaal niveau betekent meer garantie voor een democratisch en veilig Afghanistan. Nu en in de toekomst.

Een schone taak voor politieke partijen hier in Nederland om een steentje bij te dragen aan politieke partijen daar in Afghanistan.

Dagboek Archief

Aangedreven door Movable Type 4.38