Een weekje Straatsburg.

| Geen reacties

Het is weer zover. Een week parlementaire assemblee van de Raad van Europa. In de week van 21 januari tot en met 25 januari een week lang vergaderen, rapporten bespreken, netwerken in Straatsburg. Kortom, deze week is er weer veel te doen.

Op maandag bespreken we het rapport "Campaign against trafficking in women" van Lydie Err (doc. 9190). Een uitstekend rapport, de moeite waard om te lezen.
Jaarlijks worden duizenden vrouwen en kinderen het slachtoffer van vrouwenhandel, Uitbuiting onder mensonterende omstandigheden is daarbij aan de orde van de dag. Het is een lucratieve handel.

Mijn bijdrage in het plenaire debat concentreert zich vooral op het werk van de Nederlandse rapporteur tegen mensenhandel. Het woord mensenhandel is bewust gekozen omdat het een sekse neutrale term is. Mensenhandel wordt beperkt tot gedwongen vormen van werving en exploitatie. Het begrip is uitgebreid tot alle vormen van arbeid en dienstverlening onder gedwongen of slavernijachtige omstandigheden. Eén van de belangrijkste taken van de nationale rapporteur is het opzetten van nationale en internationale netwerken.
Ik maak me hard voor :
- een internationaal samenwerkingsverband om mensenhandel tegen te gaan
- de aanstelling van nationale rapporteurs tegen mensenhandel in elke lidstaat van de Raad van Europa;
- dat slachtoffers van mensenhandel beschouwd moeten worden als slachtoffers en niet als illegale vreemdelingen;
- dat slachtoffers de mogelijkheid krijgen om in het land waar ze uiteindelijk terecht gekomen zijn, een opleiding kunnen gaan volgen en/of een werkvergunning te krijgen.
Last but not least is het erg belangrijk dat we met andere ogen gaan kijken naar prostitutie-migratie.
Het zou immer kunnen zijn dat migratie voor sekswerk een manier is om te ontsnappen aan de traditionele beperkingen voor vrouwen in de landen waar ze vandaan komen. Dus een emancipatoire strategie voor vrouwen om zo meer vrijheid, economische zelfstandigheid en seksuele autonomie te krijgen ?!. Zeker is dit allemaal niet. Wel is zeker dat we hier eens goed naar moeten gaan kijken.
Deze kwestie komt straks terug in mijn rapport over Migratie in relatie tot vrouwenhandel en prostitutie.

Een ander hoogtepunt van de week is de bespreking van het rapport Conflict in the Chechnen Republic van Lord Judd (doc. 9319).Ik maak me boos over de positieve tendensen in het rapport. De humanitaire situatie is het afgelopen jaar helemaal niet verbeterd, maar de Raad van Europa durft zich niet tegen Rusland uit te spreken , laat staan duidelijk stelling te nemen.
De inzet is het houden van een politieke dialoog, zonder enige consequentie; sancties zijn uit den boze.
De humanitaire situatie in Tjetsjenië is een ramp. Mensenrechten worden aan de lopende band geschonden. Artsen zonder Grenzen vindt dat de parlementaire assemblee een grote fout heeft gemaakt door het stemrecht aan Rusland in de assemblee terug te geven , zonder ook maar enige garantie dat de aanbevelingen in alle rapporten over dit onderwerp opgevolgd worden. Daarmee ben ik het helemaal met eens: Ook vandaag de dag wordt er gemoord, geroofd, gemarteld en vinden er verdwijningen plaats. Een politieke dialoog is goed. Fantastisch zelfs. Maar als je keer op keer constateert dat de situatie niet verbeterd dan moet je sancties durven toe te passen. Het lijkt anders teveel op het voor de honderdste keer voor de laatste keer waarschuwen.

Mijn bijdrage heeft in ieder geval geleid tot voorpagina nieuws in een Finse krant. Jammer dat het niet de Volkskrant was….

Ook heb ik deze week twee resoluties gemaakt en hard gewerkt aan het verzamelen van de benodigde handtekeningen. De ene resolutie gaat over de situaties van homo’s en lesbiennes in de sport in de lidstaten van de Raad van Europa. Ik vraag hier om een onderzoek en een overzicht. Veel parlementariërs vinden dit een goede zaak. Ik heb dik veertig handtekeningen opgehaald.
De andere resolutie gaat over de situatie van vluchtelingen in het Midden-Oosten. Ik vraag om een conferentie in het Midden-Oosten over deze situatie. Deze resolutie ligt politiek erg gevoelig. Het aantal handtekeningen kwam dan ook niet verder dan 13.
Nu is het afwachten wat er verder met deze resoluties gebeurd. Daar beslist het Bureau van de assemblee over. Wordt vervolgd ………

Laat een reactie achter

Dagboek Archief

Aangedreven door Movable Type 4.38