GroenLinks op bres voor homosporters in Raad van Europa

| Geen reacties

Wie dacht dat GroenLinks niet veel op heeft met sport kwam tijdens de sessie van de Parlementaire Assemblee in Straatsburg bedrogen uit.
Homosporters blijken grote problemen te ervaren in de sport, zowel op school als in de reguliere sportclub. Dit blijkt uit het schaarse onderzoek dat hierover bestaat.

Met de motie wordt in de Raad van Europa aandacht gevraagd voor de soms moeilijke positie van homo’s in het algemeen en in de sport in het bijzonder. Bij de verbetering van positie van homo’s speelt ook een rol dat sport niet alleen als doel maar ook als middel gezien moet worden. In het laatste geval is sport als een bindmiddel om mensen bij elkaar te brengen ongeacht hun achtergrond. De motie heeft steun gekregen van 40 parlementariërs uit 14 lidstaten en van bijna alle politieke stromingen.

Verschillende onderzoeken van de Universiteiten van Amsterdam, Utrecht en Brussel bevestigen een aantal beelden. Allereerst dat homofobie in de sport nog volop aanwezig is. Ook blijkt dat maar weinig sportorganisaties het grote stilzwijgen rond homo’s in de sport hebben doorbroken. Discriminatie en homofobie heeft vaak tot gevolg dat homosport(st)ers zich uit de georganiseerde sport terugtrekken of daar überhaupt niet in willen participeren.

Voor de 43 lidstaten van de Raad van Europa zijn deze gegevens uit de lage landen het spreekwoordelijke topje van de Europese ijsberg. Dat is de reden dat ik samen met Ben Baks, co- voorzitter van de Europese Gay & Lesbian Sport Federation en lid van GroenLinks, steun heb gezocht bij collega parlementariërs. In de motie voor een aanbeveling aan de Raad van Ministers vraagt ik om een Europese inventarisatie naar bestaand onderzoek op het terrein van homodiscriminatie in de sport en naar een inventarisatie van goede praktijkvoorbeelden.

Voor de integrale tekst van de motie klik op Situation of lesbians and gays in sports in member states.

Wordt vervolgd.

Ans Zwerver en Ben Baks

Laat een reactie achter

Dagboek Archief

Aangedreven door Movable Type 4.38